Články o: Kontextový editor

Prepojené kontexty - čo to je a ako ich používať

Aplikácia ContentFries bola vyvinutá od základu tak, aby nasledovala stratégie najlepších tvorcov obsahu.

Vytvorenie aplikácie ContentFries bolo inšpirované modelom Content Multiplier Formula od Peng Joona, Gary Vee Content Model od Garyho Vee, a predovšetkým [budovaním našej slovenskej značky, Andyho Winsona.] (https://www.facebook.com/andywinsonofficial)

Používaním aplikácie ContentFries Trimmer (orezávač) a funkcie Prepojené Kontexty (Linked contexts) môžete zmeniť svoje webináre, Facebook Live, rozhovor, alebo akýkoľvek iný hlavný obsah pre svoje sociálne médiá, na desiatky alebo až stovky kúskov obsahu za jedno alebo dve popoludnia.

Prepojené kontexty vám môžu pomôcť znásobiť a opätovne použiť váš kúsok obsahu a zároveň zachovať jeho kontextualitu.

Každý kúsok obsahu má kontextové skupiny.
Každá kontextová skupina má kontextové kúsky obsahu.

Kúsok obsahu


Jediná vec, ktorá je spojená kúskom obsahu, je prepis.

Kontextová skupina


Kontextové skupiny obsahujú kontextové kúsky obsahu. Prvá položka vo vašej kontextovej skupine je vaša primárna položka. Všetky ostatné prepojené položky budú automaticky zdieľať jej vizuály.

Preto nemusíte od začiatku upravovať každý kontextuálny kúsok obsahu alebo neustále vyberať novú šablónu.

Ak potrebujete vykonať nejaké úpravy, môžete jedným kliknutím odpojiť hociktorý kúsok vášho kontextového obsahu. Akékoľvek ďalšie úpravy budú následne povolené.

Kontextuálny kúsok obsahu


To je to, čo máte pred sebou v kontextovom editore.

Môžete vytvoriť toľko kontextových skupín a toľko kontextových kúskov obsahu, koľko len chcete.

Týmto spôsobom môžete opätovne použiť vaše kúsky obsahu na desiatky ďalších kontextových kúskov.

#Príklad

Video obsah pre FacebookFacebook ako kontext = primárna položka.
Instagram ako kontext = pripojená položka, čiastočný export do 59 sekúnd.
Príbehy = pripojené položky, čiastočný export. Použité ako upútavka na hlavný obsah.
IGTV = nepripojené položky, malé úpravy v štvorcovom formáte.
Youtube = nepripojené položky. Titulky, nadpis a indikátor priebehu boli odstránené.

Video s vysvetlením prepojeného kontextu (pretočte na 13. minútu, 15. sekundu).


Aktualizované dňa: 23/02/2021

Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?

Podeľte sa o svoju spätnú väzbu

Zrušiť

Ďakujeme Vám za Váš názor.